2017 / 9 / 24

1.
.


.

2.

3
..
..
.

4.
..............

!

ɡ
..


..
.

5

..
ǐ:..
...

6
..

.

7
!
ɡ


!...


25 1996